برای دارالمعلمین دایکندی لیله ساخته می‌شود

برای دارالمعلمین دایکندی لیله ساخته می‌شود
سنگ تهداب تعمیر لیلیه دخترانه دارالمعلمین دایکندی، از سوی محمد ضیا همدرد والی ولایت دایکندی و شماری از مسوولین گذاشته شد.
این تعمیر که ۲۴ اتاق خواب، ۴ اتاق اداري و سایر ملحقات دیگر را دارا می‌باشد، به حمایت مالی کشور هندوستان به ارزش بیش از ۲۶ میلیون افغانی، در دو طبقه به شکل پخته و اساسی اعمار می‌گردد.