رییس جمهور محمد اشرف غني با محمد اجمل شاه پور والی لوگر دیدار کرد

رییس جمهور محمد اشرف غني با محمد اجمل شاه پور والی لوگر دیدار کرد
آقای شاه پور؛ ضمن شریک ساختن مشکلات و چالش‌های موجود در سطح ولایات، گزارش مفصلی را در مورد وضعیت امنیتی، سیاسی و انکشافی با رییس جمهور پیشکش نمود.
محمد اشرف غنی ؛از کار کردهای والی لوګر، قدردانی نموده، جهت حل مشکلات و چالش‌های موجود در سطح ولایت هدایات لازم را سپرد.