محمد حلیم فدایی والی پکتیا با متنفذین قومی و جوانان ولسوالی پتان دیدار کرد

محمد حلیم فدایی والی پکتیا با متنفذین قومی و جوانان ولسوالی پتان دیدار کرد
طی این دیدار متنفذین و جوانان ولسوالی پتان، خواستند که در عرصه‌ امنیت، زراعت بازسازی، معارف و همچنان اعمار راه های بزرگ این ولسوالی توجه صورت بگیرد.
والی ولایت؛ پس از استماع مشکلات و پشنهادات آنان، به باشندګان آن ولسوالی اطمینان داد که برای رفع مشکلات آنان، با ادارات مربوطه مشترکاً تلاش خواهد ورزید.