‎تفاهم‌نامه همکاری میان اداره مستقل ارگانهای محلی و وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا شد

امروز تفاهمنامۀ همکاری بین شمیم خان کتوازی رییس ادارۀ مستقل ارگان های محلی و محمد طاهرزهیر٬ نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور حفظ و نگهداری ميراث های فرهنگی امضا شد.
‎شمیم خان کتوازی خاطر نشان کرد که ادارۀ ارگان های محلی آمادۀ هرنوع همکاری در حفاظت و نگهداری میراث های فرهنگی کشور، با وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد و در این راستا از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد.
‎طاهر زهیر گفت: ما درگذشته نیز عملآ همکاری ادارۀ مستقل ارگان های محلی را در ولایت ها٬ در راستای حفظ میراث های فرهنگی داشتیم، اما این تفاهمنامه حفظ و نگهداری آثار و میراث های فرهنگی را قانونمند می کند.
‎گفتنیست: هدف از امضای این تفاهم‌نامه،حفظ و مراقبت بهتر ابدات تاریخی، جلوگیری از غصب ساحات باستانی، انسجام تمام امکانات و نیروی مادی- تخنیکی برای جلوگیری از تخریب، فروریزی و از بین رفتن آثار و بازمانده‌های فرهنگی و تاریخی است