چندین پروژه زراعتی در لوګر به بهره برداری سپرده شد

چندین پروژه زراعتی در لوګر به بهره برداری سپرده شد
به ارزش ۱۲۲ میلیون افغانی کار ساخت ۱۹۸ پروژه‌های زاعتی تکمیل و از سوی رابعه ستانکزۍ معاون والی لوگر و شماری از مسوولین، افتتاح و به بهره برداری سپرد شد.