والي جدید میدان وردگ امروز آغاز به کار کرد

عبدالرحمن طارق والی جدید میدان وردگ امروز طی مراسمی از سوی محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، به مسولین ملکی و نظامی ولایت متذکره معرفی شد.
آقای جوادی، باتوجه به وجود دو شاهراه مهم در محدوده این ولایت و همجواری آن با مرکز کشور اولویت جدی والی و دیگر مقامات محلی ولایت میدان وردگ را توجه به امنیت عنوان نمود و با اشاره به حضور لوی درستیز وزارت دفاع و معینان وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در جلسه آن را فرصت خوبی برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت دانست.
وی از دست آوردهای مظفرالدین یمین والی پیشین میدان وردگ قدردانی نموده، به والی جدید در پیش برد اموری کاری شان آرزوی موفقیت نمود.
والی جدید میدان وردگ؛ تطبیق قانون، انکشاف حکومتداری، تطبیق پرژه‌های نا اتمام، روی دست گرفتن پروژه‌های نو و مبارزه در برابر فساد اداری و غصب زمین را از اولویت‌های کار خود عنوان نموده اطمینان داد که با در نظرداشت مشوره‌ها و پیشنهادهای موثر مردم برای آبادی ولایت میدان وردگ تلاش خواهد ورزید.