والی پکتیکا با متنفذین قومی ولسوالی ارگون دیدار کرد

در این دیدار بزرگان قومی و جوانان ولسوالی ارگون مشکلات شان را در بخش‌های امنیت، پروژه‌های انکشافی، صحت و معارف با رهبری ولایت شریک ساخته خواهان توجه هر چی بیشتر حکومت گردیدند.
والی پکتیکا ضمن خوش آمدید به بزرگان و جوانان ولسوالی یاد شده؛اطمنان داد که مشکلات و خواست‌های شان را با مسوولین مربوطه شریک خواهد نمود.