والی کندز: از هر نگاه به ولسوالی دشت ارچی توجه خواهد شد

عبدالستار میرزکوال والی ولایت کندز، با یک تعداد جوانان و بزرگان ولسوالی دشت ارچی در تالار جلسات مقام ولایت دیدار نمود.
در این دیدار؛ بزرگان و جوانان ولسوالی دشت ارچی مشکلات شان درا در بخش‌های امنیتی، سرک سازی، اعمار مکاتب و آب آشامیدنی صحی با رهبری ولایت شریک ساختند.
والی کندز؛ برای تغیرات مثبت در ولسوالی دشت ارچی تعهد داده اضافه نمود که به خواست‌های قانونی مردم رسیدگی صورت خواهد گرفت.