رییس عمومی اداره مشکلات بزرگان و جوانان بغلان را استماع نمود

شماری از بزرگان و جوانان بغلان قبل از ظهرامروز طی دیدار با شمیم خان کټوازی رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی مشکلات امنیتی و اجتماعی و خواست های مردم را با وی شریک نمودند‌.
آنان همچنان از حکومت و اداره مرکزی خواستند که پروژه های انکشافی و عرضه خدمات را در سطح ولایات و مناطق دور دست به صورت متوازن تطبیق نموده تا از این طریق مردم به صورت یکسان از تسهیلات دولت مستفید شوند.
درهمین حال رئیس عمومی اداره ضمن خوش امدید گویی به بزرگان بغلان، گفت: حکومت متعهد است تا از طریق حکومتداری خوب به مردم خدمات را عرضه نموده و تلاش میشود تا بر بنیاد نیازمندی های مردم پروژه های انکشافی و اقتصادی تطبیق گردد.