والي لغمان با بزرگان ولسوالی‌های الیشنگ و دولت شاه دیدار کرد

والي لغمان با بزرگان ولسوالی‌های الیشنگ و دولت شاه دیدار کرد
در این دیدار، برزگان ولسوالی‌های متذکره، تلاش‌های والی لغمان را در راستای تامین امنیت، صلح، جلوگیری از فساد ستایش کرده، خواست های خود را در بخش‌های مختلف با رهبری ولایت شریک ساختند.
اقای رحمت الله یارمل به متنفذین اطمنان داد که به ولسوالی های یاد شده توجه همه جانبه صورت می‌گیرد.