دیدار بزرگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان؛ با معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان های محل

در این دیدار که ولسوال کامدیش نیز حضور داشت، شماری از بزرگان آن ولسوالی؛ خواست ها و مشکلات خود را با ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین مالی و اداری این اداره شریک نموده و خواستار رسیدگی به آن شدند.
آنان خاطر نشان کردند که مردم ولسوالی کامدیش همواره از برنامه های حکومت در سطح محل حمایت نموده و در قسمت تطبیق پروژه ها همکاری نموده اند.
آقای سالنگی پس از استماع مشکلات و خواست های آنان، اطمینان داد که در هماهنگی با ادارات مربوطه به مشکلات آنها رسیده گی خواهد شد.