معین شاروالی ها و تیم همراه شان به ولایت سمنگان رسیدند

معین شاروالی ها و تیم همراه شان به ولایت سمنگان رسیدند
روح الله نیازی معین شاروالهای اداره مستقل ارگانهای محل، بعد از سفر مزار شریف، به شهر ایبک ولایت سمنگان رسیدند و طی ملاقات با معاون و سرپرست مقام ولایت، شاروال و کارمندان شاروالی شهر ایبک دیدار نموده و وعده همکاری جهت بهبود ساحات آسیب دیده شاروالی شهر سمنگان که در اثر انفجار اخیر آسیب دیده بود را داد و از ساحه متذکره از نزدیک دیدن نمود‌ند‌.
آقای نیازی در این سفر از روند کاری، پروژه های مارکیت تجارتی شاروالی ایبک، پارک مرکز شهر و بلاک رهایشی مربوط شاروالی ایبک نظارت نموده و به روند تسریع کار این پروژه ها تاکید نمودند.