به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۳۲۴ رئیس جمهور، ستر جنرال تاج محمد جاهد بحیث والی فراه تعین شد.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۳۲۴ رئیس جمهور، ستر جنرال تاج محمد جاهد بحیث والی فراه تعین شد.
Image may contain: 1 person, beard
۳۹,۳۷۶
People Reached
۲,۶۷۴
Engagements
Boost Post
1K
۱۵۲ Comments
۲۲ Shares
Like

Comment
Share