اعضای شورای ولایتی غزنی با رییس عمومی اداره دیدار نمودند

شماری از اعضای شورای ولایتی و نیز نماینده‌گان مردم در پارلمان امروز چهارشنبه ۲۹ اسد، طی دیدار با شمیم خان کټوازی رییس عمومی ادارۀ ارگان‌های محلی، مشکلات و چالش‌های فرا راه مردم آن ولایت را با وی در میان گذاشتند.
اعضای شورای ولایتی غزنی گفتند که مردم ولایت غزنی، بخاطر تامین منافع ولایت شان همیشه در کنار نظام و ادارۀ محلی بوده و از تطبیق برنامه‌های حکومت در آن ولایت، حمایت همه جانبه نموده اند. آنان هم‌چنین ضمن یادآوری مشکلات امنیتی در بعضی از ساحات غزنی، تاکید داشتند تا بخاطر رفع مشکلات و نیز عرضه خدمات بهتر به مردم، ولسوالی های که فاقد ولسوال استند، افراد شایسته و با در نظر داشت ضوابط کاری به حیث ولسوال در آن ولسوالی‌ها، به کار گماشته شوند.
با این حال، شمیم خان کټوازی رییس عمومی ادارۀ ارگان‌های محلی، پس از استماع مشکلات و چالش ها از سوی اعضای شورای ولایتی غزنی، گفت که تامین صلح و ثبات در غزنی، به‌عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام، از اجندا مهم حکومت بوده، و تلاش میشود تا بخاطر بهبود وضعیت کنونی و نیز تامین امنیت و ثبات، آسیب پذیری های که مانع حکومت‌داری خوب در آن ولایت میشود، شناسایی و در قسمت حل آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
کټوازی تاکید نمود که بدست آوردن رضایت مردم از اصول اساسی حکومتداری خوب بوده و بخاطر تامین منافع مردم، هماهنگی میان سکتوری های مختلف به‌ویژه دفاتر والیان و شوراهای ولایتی ضروری پنداشته میشود.