دیدار شمیم خان کتوازی با روسای شورای ولایتی سمنگان و پکتیا

دیدار شمیم خان کتوازی با روسای شورای ولایتی سمنگان و پکتیا

شمیم خان کتوازی رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی با راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان و عبدالمالک مجاهد رئیس شورای ولایتی پکتیا دیدار کرد.
در این دیدار طرفین روی بهبود روند حکومتداری در سطح محلات، رابطه دولت با مردم و انکشاف متوازن در سطح محلات دور دست باهم گفتگو و بحث کردند.