بورد ادارۀ واحد کابل ایجاد خواهد شد

محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت، امروز با اعضای نزدیک به هشتاد نهاد مدنی و اجتماعی دیدار کرد.

آقای حیدری در این دیدار گفت که ادارۀ ولایت کابل تصمیم دارد با مشارکت وسیع مردم «بورد ادارۀ واحد کابل» را بسازد تا ارادۀ مردم در آن تمثیل شود. او افزود که رهبری ولایت کابل به خاطر تشکیل این بورد با شمار زیادی از اعضای نهادهای مدنی، اجتماعی و اعضای پارلمان دیدار و گفت‌وگو کرده است.


والی کابل هدف از ایجاد این بورد را تغییر اساسی در ساختار اداری ولایت کابل عنوان کرد و پس از تشکیل بورد ادارۀ واحد کابل، تصمیم‌گیری‌ها در مورد کابل به صورت جمعی و با اشتراک اقشار و طرف‌های مختلف گرفته خواهد شد.