اولین برنامه رویکرد ها و موفقیت ها دایر شد

این برنامه امروز ۵ ثور سال ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان برنامه های همکار معینیت شاروالی ها و آمرین حکومتداری شهری شاروالی های مزارشریف، کندهار، هرات و جلال آباد در تالار معینیت شاروالی ها برگزار گردید.

برنامه با سخنرانی محترم محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی ها آغاز یافت. آقای حمیدی در بخشی از سخنانش هدف از برگذاری این برنامه را تشریک تجارب عملی و اندوخته های پروژه های همکار دانسته در خصوص برنامه های آینده معینیت شاروالی ها مبنی به جمع آوری، شریک سازی و کاربرد آن تأکید داشت.

وی افزود، معینیت شاروالی ها در نظر دارد تا دانش و تجارب پراگندۀ پروژه های همکار و معینیت شاروالی ها را پیرامون نیل به اهداف استراتیژیک تحت چتر واحد گردآوری گردد. علاوتاً، ایشان از پروژه حکومتداری محلی/ پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP/LoGo نسبت تمویل این برنامه ابراز امتنان و سپاس نمودند.
سپس پروژه های هشت گانه همکار :
۱- USAID/SHAHAR
۲- PCR
۳- CCANP
۴- AUPP
۵- CGC
۶- CFA
۷- SHURA
۸- UNDP/LOGO
هر کدام به نوبه خویش پنج بهترین رویکرد ها و موفقیت های خویش را برای اشتراک کنندگان ارائه داشتند.

برنامه با بررسی وضعیت پروژه های همکار وسفارشات معینیت شاروالی ها توسط آقای حمیدی جمع بندی گردیده و در ختم تأکید بر تأسیس کمیته تخنیکی مدیریت دانش شهری کرد که در هر ماه باید به میزبانی یکی از پروژه ها و اشتراک تمامی پروژه های همکار معینیت شاروالی ها دایر گردد که از طرف نمایندگان پروژه های مذکور مورد استقبال قرار گرفت.

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مردم افغانستان به پایان رسید.