دیدار رئیس عمومی ارگانهای محلی با والیان

 

شمیم خان کتوازی رئیس عمومی ارگانهای محلی با والیان قندهار، لوگر، دایکندی و ولسوالان، وکلای شورای ولایتی دایکندی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار والیان ولایات متذکره؛ مشکلات و پشنهادات خویش را در قسمت امنیت و انکشاف با رئیس عمومی شریک کردند و خواستار توجه شدند.
آقای کتوازی ضمن تشکری و قدردانی از کارکرد و فعالیت های والیان قندهار، لوگر و دایکندی؛ در قسمت راه حل مشکلات موجود، وعده همکاری و توجه نمودند و از والیان محترم خواست که در قسمت امنیت، حکومتداری خوب، حس اعتماد مردم به دولت، بیشتر تلاش نمایند.