هشتمین جشنواره توت در پنجشیر برگزار شد

 

هشتمین جشنواره میوه توت با اشتراک مقامات حکومتی، شاعران، نویسنده‌گان، فرهنگیان، جمعی از جوانان و مردم در محله‌یی موسوم به ملیمه در ولسوالی دره ولایت پنجشیر برگزار شد.
دراین جشنواره اشتراک کننده گان، به سخنرانی و خوانش شعر پر داختند.
گفتنیست؛جشنواره‌ ی توت پنجشیر، از رسوم این ولایت بوده که ثبت میراث های فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ میباشد.
و این جشنواره؛ یکی از رویداد های گردشگری محسوب میشود که برگزاری چنین جشنواره ی سبب تبادل فرهنگی میان مردم میگردد.