دیدار والی بدخشان با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی بهارک

محمد ذکریا سودا والی بدخشان با شماری از علما، بزرگان و متنفذین ولسوالی بهارک دیدار، پیشنهادات، مشکلات و چالش‌های محیطی آنان را دربخش‌های مختلف به خصوص در بخش امنیتی استماع نمود.
والی ولایت بدخشان دراین دیدار مردم ولسوالی بهارک را حامی نظام جمهوری اسلامی افغانستان عنوان نموده، به باشندگان این ولسوالی اطمنان داد که به مشکلات موجوده شان رسیدگي صورت می‌گیرد.