شمیم خان کتوازی با رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری دیدار کرد

شمیم خان کتوازی، رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی با محمد شاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دیدار و ملاقات کرد.
در این نشست؛ طرفین روی وضعيت سياسي-امنيتي كشور و نقش زنان و جوانان در حكومتداري محلی بحث و تبادل نظر کردند.