سفر مقام ولایت دایکندی، جهت بررسی مشکلات مردم و افتتاح پروژه ها به ولسوالی‌های خدیر، سنگ تخت و بدر

محمد ضیا همدرد والی ولایت دایکندی جهت بررسی اوضاع امنیتی، مشکلات و چالش‌های مردم با هیئت همراه شان به ولسوالی‌های خدیر سنگ تخت و بدر سفر نمود.
باشندگان ولسوالی‌های متذکره ضمن اعلام حمایت از رهبری اداره محلی دایکندی، مشکلات شان را در بخش‌های صحت، معارف، راه‌های مواصلاتی، مخابرات و زراعت، مطرح نموده خواستار رسیدگی به آنها شدند.
والی دایکندی ضمن استماع مشکلات و چالش‌های، کار چندین پروژه‌های انکشافی را افتتاح کرد.