افتتاح سرک چهار راهی بانک زراعتی الی چهار راهی ماهی‌ها در ولایت فراه

 

چهار راهی بانک زراعتی الی چهار راهی ماهی‌ها با حضور داشت محمد شعیب ثابت والی فراه، اعضای شورای ولایتی، روسای ادارات ملکی و متنفذین اقوام افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
این سرک به طول ۲۷۰ متر به شکل پخته و اساسی، از بودجه تشویقی ریاست جمهوری و بودجه انکشافی ریاست شاروالی، به ارزش تقریبا ۱۹ میلیون افغانی در مدت ۳ ماه ساخته شده است.