دولت در صدد آن است تا تغییرات مثبت و معنادار را در عرصه‌های فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان ایجاد کند.

ریاست جندر اداره مستقل ارگانهای محلی جهت بررسی مشکلات و چالش‌های زنان و دریافت پیشنهادات آنان در دو ولایت هلمند و کنر کنفرانس ویدئویی را با حضور داشت معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی، معاونین مقام ولایت، روسای امور زنان کارشناسان جندر، سارنوالان منع خشونت، مدیران جندر پوهنتون‌ها و فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر قبل از ظهر امروز برگزار کرد‌.
در ابتدا صغری عطایی رئیس جندر اداره ارگان‌های محلی ضمن بیان اهداف جلسه، خاطر نشان نمود که اراده رهبری ارگان‌های محلی بر تامین مصونیت کاری زنان کارمند در پرتو قوانین نافذه کشور، افزایش حضور معنادار زنان در ساختار ادارات محلی و حمایت همه جانبه زنان برای حضور در تصمیم گیری در محلات مصمم است‌.
محمد سرور جوادی معین پالیسی اداره‌ی ارگان‌های محل نیز در صحبت‌های خود از نقش زنان در تربیت جامعه‌ای سالم و فضیلت‌مند سخن گفته و توسعه جامعه را تنها از رهگذر توسعه‌ی ظرفیت‌های مربوط به زنان ممکن دانست. آقای جوادی نگاه رهبری دولت را نسبت به زنان، نگاهی انسانی عنوان کرد که دولت در صدد آن است تا تغییرات مثبت و معناداری را در عرصه‌های فرهنگی، حقوقی و سیاسی ایجاد کنند و وضعیت زنان را بهبود بخشند.
آقای جوادی در ادامه به انتشار ویروس کوید ۱۹ و فقر حاصل از آن در جامعه اشاره کرد و با توجه به پروسه‌ی صلح، سه محور؛ تقویت سکتور صحی، مبارزه با فقر و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و همدیگر پذیری را به عنوان محورهای همکاری حکومت افغانستان و همکاران بین المللی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری زنان، برنامه‌های خوب و سازنده‌ای در هر یک از این محورها تدوین و عملی شوند.
در ادامه مسئولین ولایت‌های هلمند و کنر نیز به بیان مشکلات و نیز دست‌آوردهای خود در راستای ارتقای ظرفیت‌های زنان در ولایت‌های مذکور پرداخته و پیشنهادهای خود را نیز به حکومت مرکزی ارائه کردند. در انتها تصمیم بر آن شد تا گزارش‌های به گونه‌ی منسجم تجمیع شده و به اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل ارسال شود تا در اصلاح تصمیم‌گیری‌ها و پالیسی‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.