وضعیت عمومی امنیتی ولایات غزنی، میدان وردک، لوگر و زابل بررسی شد

وضعیت عمومی امنیتی ولایات غزنی، میدان وردک، لوگر و زابل بررسی شد
طی جلسه امنیتی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قبل از ظهر امروز وضعیت عمومی امنیتی ولایت های غزنی، میدان وردک، لوگر و زابل از طریق ویدئو کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.
دراین جلسه، ابتدا وضعیت امنیتی ولایت های متذکره برسی گردید.
رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، شب و روز از جان و مال هموطنان حفاظت می نمایند و برای تامین امنیت، حفاظت از نظم عامه و حاکمیت قانون تلاش می کنند. وی افزود که در دیدار با نمایندگان مردم خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع می کند و برای تطبیق، به ارگان های مربوطه دستور میدهد.