رئیس جمهور غنی، رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی را رسماً معرفی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عصر امروز عبدالمتین بیک را به عنوان مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری و شمیم خان کتوازی را بحیث رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی، رسماً معرفی کرد.
در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ برگزار شد و در آن معاونین رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی نیز حضور داشتند، ابتدا فرامین جداگانۀ رئیس جمهور غنی در مورد تعیین مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی از سوی داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور، قرائت گردید.
سپس عبدالمتین بیک مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری صحبت نموده گفت: حمایت قوی رئیس جمهور باعث گردید که ما در طرح و تدوین پالیسی ادارۀ مستقل ارگان های محلی مؤفق شویم.
عبدالمتین بیک افزود که رئیس جمهور برای جوانان فرصت های تاریخی را فراهم کرده است و من به نمایندگی از نسل جوان از وی، سپاسگزاری می کنم.
بعداً شمیم خان کتوازی رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی صحبت نمود و از اعتماد همیشگی رئیس جمهور به جوانان سپاسگزاری کرد.
وی افزود که در زمینه اصلاحات، بلندبردن ظرفیت های محلی، جامعه مدنی، تقویت حکومت داری محلی و شهروند محور و گسترش حکومتداری بهتر در علاقه داری ها و نقاط دوردست کشور، تمرکز خواهم نمود.
رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی گفت که در راستای تقویت حس اعتماد میان مردم و حکومت کار خواهم کرد و در زمینه صلح در مطابقت به پالیسی های کلان حکومت، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که عبدالمتین بیک از جملۀ جوانان توانا و دارای دیدگاه وسیع است. در ۸۹ بار که به ولایات مختلف سفر کردم، بیشترین هماهنگی ها از سوی وی انجام شده بود.
رئیس جمهور گفت که ارگان های محلی نقطه وصل تمام افغانستان است، تغییرات مثبت در ولایات و ولسوالی ها آمده است که باید پیگیری و تکمیل گردد.
رئیس جمهور غنی همچنان از شمیم خان کتوازی تشکر کرد که به عنوان یکی از والیان جوان توانست در راستای خدمت به مردم، خود را ثابت سازد و به مشکلات مردم رسیدگی نماید.