رئیس جمهور با شاروالان کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود

محمد اشرف غنی، رئیس کشور، شام دیروز با شاروالان کشور در رابطه به تدابیر، اقدامات و پیشنهادات شان در راستای مبارزه با ویروس کرونا و امور شاروالی ها، از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد.
در این ویدیو کنفرانس، رفیع الله حیات شاروال شهر کندهار، سوسن بهبود زاده شاروال ولسوالی انجیل ولایت هرات، راحت گل زیارمل شاروال تورخم، نظیف الله الکوزی شاروال شهر مهترلام و احمد جاوید کیوان شاروال شهر میمنه به نمایندگی از دیگران صحبت نموده تدابیر، اقدامات و پیشنهادات شان را در امر مبارزه با ویروس کرونا با رئیس جمهور کشور شریک ساختند.
آنان، از اقدامات شان در مورد آگاهی عامه، دواپاشی و قرنطین شهرها، کنترول قیمت ها و جلوگیری از احتکار، کاریابی برای افرادی که درآمد روزانه دارند، شناسایی افراد بی بضاعت جهت کمک رسانی گزارش دادند و پشنهادات شان در رابطه به معافیت مالیاتی شماری از تشبثات، تشکیل شاروالی ها و نبود امتیازات خاص برای کارکنان شاروالی ها که در امر مبارزه با کرونا با خطر مواجه اند، امور تدارکاتی و صلاحیت های شاروالی ها، به جلسۀ ارائه کردند.