شماری از باشندگان بادغیس حمایت شان را از نظام و پروسه صلح اعلام کردند

ده هاتن از باشندگان ولایت بادغیس در دیدار با عبدالغفور ملکزی والی ولایت، ضمن حمایت از نظام و پروسه صلح، اعلان نتایج انتخابات را پیروزی مردم افغانستان خوانده؛ خواست‌ها، برنامه‌ها و مشکلات ولسوالی‌ها، قریه جات، محلات و مناطق شان را در خصوص پروژه‌های بزرگ و حیاتی با مقام ولایت شریک ساختند.
والی بادغیس ضمن خوش آمدید، به خواست‌های آنان لبیک گفته، به ریاست سکتوری مقام ولایت هدایت داد تا در دو کتگوری کوچک وبزرگ پیشنهادات شان را جمع آوری نموده و باشریک ساختن به مقامات بالا در پلان انکشافی سکتوری شامل نموده ودر تطبیق آن سعی همه جانبه نمایند.