علما و بزرگان ولایت سمنگان حمایت شان را از نظام و پروسه صلح اعلام کردند

عبدالطیف ابراهیمی والی سمنگان روز گذشته، با شماری از علما و بزرگان این ولایت پیرامون پروسه صلح، تحکیم نظام و همکاری مردم در روند حکومتداری محلی، دیدار کرد.
والی سمنگان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور علما و بزرگان سمنگان، از احساس نیک و روحیه همکاری علمای دینی با دولت و حکومت محلی شان قدردانی نموده گفت: مشوره‌های سودمند و سازنده شما در اولویت کاری حکومت قرار دارد و نقش علمای کرام در حکومتداری بهتر، موثر و سازنده است.
در همین حال علما و بزرگان سمنگان، درکنار حمایت شان از نظام ابراز داشند که صلح بستر زندگی انسان‌ها است و بدون صلح زندگی مفهومی ندارد. از این‌رو، ما علما و بزرگان از این پروسه ملی که به خیر همه مردم است حمایت همه‌جانبه نموده و دیگر اجازه نمی‌دهیم که مخالفان امنیت دست به اغتشاش زده و باعث نگرانی مردم شوند.
گفته می‌شود؛ در این اواخر باشندگان چندین ولایت حمایت شان را از نظام و پروسه صلح اعلام داشته اند.