بزرگان، متنفذین و جوانان ولایت بادغیس حمایت شان را از نظام و پروسه صلح اعلام نمودند

اهالی، بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوالی‌های مقر و بالامرغاب ولایت بادغیس در نشست‌های جداگانه از نظام جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری و ریاست محمد اشرف غنی، پروسه صلح و برنامه‌های اداره محلی بادغیس اعلام حمایت وپشتیبانی نموده، صلح و آرامی را نیاز اساسی در شرایط کنونی عنوان نمودند.