گامی سودمند در راستای انکشاف معارف نیمروز برداشته شد

تعمیر اداری ریاست معارف از سوی سیدولی سلطان والی نیمروز در حضورداشت مسوولان معارف، بزرگان، استادان و شماری از دانش آموزان به بهره برداری سپرده شد.
گفتنیست که ساختمان مذکور در چهار طبقه با داشتن اتاق‌های اداری و سایر ملحقات ضروری دیگر، به هزینه ۲۰۴۴۰۰۰۰ افغانی از بودیجه دولت در ۱۸ ماه کاری اعمار گردیده است.