دیدار رئیس جمهور با اعضای شورای ولایتی

محمد اشرف غنی رئیس جمهو کشور، قبل از ظهر امروز به سلسله نشست های مشورتی در خصوص صلح، با هیات رهبری و اعضای شوراهای ولایتی در قصر چهار چنار ارگ‌ دیدار کرد.

عبدالمتین بیک رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی،گفت که هماهنگی میان شوراهای ولایتی و حکومت نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است و این شوراها در تعیین خطوط و خط مشی جرگه مشورتی صلح نیز نقش مهم داشتند.

وی گفت که شوراهای ولایتی در تحکیم نظام نقش اساسی دارند و در خصوص صلح با آنان مشورت صورت می گیرد. این در فرهنگ جدید سیاسی دولت یک نوید خوب است.

سپس مونسه قادری به نمایندگی از اعضای زنان شوراهای ولایتی تاکید کرد که باید دستآوردهای دو دهۀ گذشته در مذاکرات صلح حفظ شود. وی افزود که نخستین قربانیان جنگ زنان اند و در تیم مذاکراتی باید سهم زنان فراموش نشود.

بعداً عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل از حمایت همه جانبه شوراهای ولایتی در پروسه صلح، اطمینان داد و گفت که ما در قریه جات و ولسوالی ها با جوانان، موسفیدان و زنان مشوره کرده ایم و تاکید تمام شان این است که خط مشی جرگه مشورتی صلح باید تعقیب شود.

رئیس جمهور خطاب به زنان نماینده در شوراهای ولایتی، گفت که در صلح مشارکت زنان تضمین شده است و تیم مذاکرات نیز از حقوق زنان دفاع می کند. برای هدف بزرگ صلح، یک تیم کوچک، قوی و همه شمول تعیین می گردد.

رئیس جمهور کشور گفت که صلح خواست اساسی مردم است، اما حکومتداری جریان خواهد داشت و مردم در آینده نزدیک شاهد آغاز پروژه های بزرگ انکشافی خواهند بود.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش به هیات رهبری و اعضای شوراهای ولایتی کشور اطمینان داد که حکومت در مذاکرات صلح بر فیصله های لویه جرگه مشورتی متعهد است و در هر مرحله با مردم مشورت صورت می گیرد. وی افزود که به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که صلح با طالبان، باعث آغاز جنگ دیگر گردد.