دیدار با آمرین نواحی پانزده گانه ولایت کندهار

محمد امین توخی، رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالیها اداره مستقل ارگانهای محلی، طی دیدار با آمرین نواحی پانزده گانه ولایت کندهار با حضور شاروال شهر کندهار گفت: حالا زمان آن رسیده که سیستم کلاسیک پنجاه ساله اداری که یک پروسه طولانی برای جمع آوری عواید شاروالیها است، را نقطه پایان بگذاریم وباتوجه به پیشرفت تکنالوژی باید ازسیستم های الکترونیکی استفاده نمائیم تا ازیک طرف جلو فساد گرفته شود وازطرف دیگر عواید شاروالیها تزئید گردد که این امر باعث بهبود خدمات درشاروالی گردیده و سبب رضایت مردم میگردد.

همچنان آقای توخی از تفویض صلاحیت های بیشتر برای نواحی درقسمت توزیع جواز صنفی وجمع آوری محصول صفائی خبرداد و ازآمرین نواحی خواست که برای آوردن اصلاحات درشاروالی باتیم های مربوطه همکاری نمایند.