والی سرپل مشکلات محیطی متنفذین قومی منطقه چهارباغ را استماع نمود

در این دیدار، بزرگان منطقه چهارباغ ضمن حمایت از برنامه های حکومت محلی و نیروهای امنیتی، مشکلات محیطی و معضلات اجتماعی شان را با عبدالقادر آشنا والی ولایت شریک ساخته، خواستار رسیدگی به آن شدند.
والی سرپل از حمایت و پشتیبانی باشنده گان منطقه چهارباغ از حکومت محلی اظهار سپاس و قدردانی نموده به آنها وعده سپرد که مشکلات شان رسیدگی خواهد شد.