اعلامیه مطبوعاتی

 

موضوع ارتقا سمنگان از درجه سوم به درجه دوم

بنابر تقاضای مکرر اهالی ولایت محترم سمنگان و هدایت شفاهی جلالتماب ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ارتقای انولا از درجه سوم به درجه دوم هدایت داده شده بود.

به اساس هدایت جلالتماب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ارتقای ولایت سمنگان از درجه سوم به درجه دوم ذریعه پیشنهاد شماره ۴۹۸۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ این اداره به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارسال گردید که ان مقام محترم ذریعه حکم شماره ۱۷۶۸ مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ پیشنهاد متذکره را منظور فرمودند