اعلامیه مطبوعاتی

 

موضوع ارتقا ارزگان از درجه سوم به درجه دوم

بنابر تقاضای مکرر اهالی ولایت محترم ارزگان و هدایت شفاهی جلالتماب ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ارتقای انولا از درجه سوم به درجه دوم هدایت داده شده بود.

به اساس هدایت جلالتماب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ارتقای ولایت ارزگان از درجه سوم به درجه دوم ذریعه پیشنهاد شماره ۵۱۲۹ مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ این اداره به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارسال گردید که ان مقام محترم ذریعه حکم شماره ۱۷۶۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ پیشنهاد متذکره را منظور فرمودند