مردم بادغیس از نیروهای امنیتی و پروسه انتخابات اعلان حمایت کردند

مردم ولایت بادغیس طی گردهمائی بزرگی با حضور صدها تن از اقشار و اصناف مختلف بشمول وکلای بادغیس در پارلمان، ریس واعضای شورای ولایتی، اعضای شورای علمای کرام، اعضای شورای های مردمی، اعضای شبکه نهادهای مدنی، بزرگان اقوام، متنفذین و جمع کثیری از جوانان روی پیرامون موضوع صحبت نموده حمایت و پشتیبانی شانرا از برنامه های حکومت وحدت ملی، پروسه صلح، پروسه انتخابات و نیروهای امنیتی اعلان کردند.

داکتر عبدالغفور ملکزی والی بادغیس طی صحبت‌هایش درمورد اهمیت و اشتراک مردم در پروسه انتخابات وحق استفاده رای به عنوان تعین کننده سرنوشت کشور توسط مردم صحبت نموده افزود: افغانستان خانه مشترک تمامی افغان هاست و از مخالفین مسلح دولت میخواهم تا با پیوستن به پروسه صلح در بازسازی خانه و کشور خود سهم بگیرند.