برنامه حمایت از همکاری ها و فرصت های اقتصادی میان مرزی بین افغانستان و تاجیکستان دایر گردید

این برنامه با حضورعبدالحق شفق والی تخار، معین مسلکی وزارت اقتصاد، سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل، نماینده اتحادیه اروپا و روئسای ادارات محلی تخار در کابل دایرگردید.

والی تخار در این نشست ضمن قدردانی از کمک‌های دوامدار اتحادیه اروپا گفت: تطبیق پروژه‌های چون: اعمار پل بر روی آمو دریا، ایجاد بازار مشترک بین المرزی، توسعه باغداری، اصلاح نسل حیوانات، بازار یابی برای محصولات ولایت تخار، قیرریزی سرک، با استفاده از این بودجه، میتواند در رشد و رونق صادرات و تجارت، تقویت زیربناهای اقتصادی تاثیر سازنده و پایدار داشته باشد.

گفته می‌شود، در این نشست در محور تنظیم مصرف مبلغ ۲۰ میلیون یورو کمک اتحادیه اروپا، بحث و تبادل نظر جامع و همه‌شمول نیزصورت گرفت.