اغاز کار پروژه های مهم زراعتی در ولایت فاریاب

این پروژه‌ها که شامل اعمار چک دم‌ها، ساختمان کانتورها، بذر نباتات یعنی انواع علوفه جات مقاوم و انواع درختان مقاوم مثمر و غیر مثمر میشود، قرارداد آن میان ریاست زراعت آبیاری و مالداری و شوراهای مردمی ولسوالی‌های خواجه سبز پوش و پشتونکوت به امضا رسید.


پروژه‌های یاد شده بیشتر از چهارده میلیون افغانی هزینه برمیدارد که از بودجه وزارت زراعت پرداخت میشود. و در مدت سه ماه تطبیق و عملی خواهد شد.
باید گفت که این پروژه ها ٣٧٥هکتار (١٨٠٠) جریب زمین را تحت پوشش قرار میدهد.