نشست مشترک مقامات اقتصادي ازبكستان و افغانستان در شهر هرات برگزار شد

نشتی که به همین مناسبت در تالار نگارستان بهزاد تدویر یافته بود، از جانب افغانستان عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات، همايون قيومي سرپرست وزارت ماليه، سيروس علاف مشاور رييس جمهور و معينان برخي وزارت ها و از جانب ازبكستان، نماينده گان خاص رييس جمهور، صدراعظم، برخي وزرا ومعينان، همچنان شماري از متشبثين سكتور خصوصي دو كشور شركت داشتند.

والی هرات از سفر هیات اربکستانی استقبال نموده، آرزو برد تا این سفر سبب افزایش همکاری های اقتصادی بین دو کشور شود.

وزیر مالیه کشور، خواهان فراهم آوردن تسهیلات بیشتر به صادر کننده گان و وارد کننده گان ولایت هرات و همچنان افزایش تعاملات اقتصادی بین دو کشور گردید.