ادارۀ ولایتی هرات اماده گی کامل برای برگزاری انتخابات را دارد

همزمان با آغاز برنامه آگاهی دهی عامه پیرامون انتخابات، مسئولان محلی هرات ازآماده گی های کامل بخاطر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه خبر میدهند.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات با تاکید بر رعایت اصل بیطرفی تمام مسئولان در امور انتخابات میگوید: انتخابات یک فرایند ملی است که مشارکت شهروندان آینده سیاسی نظام را تضمین میکند.”
بگفته والی هرات، مردم باید بخاطر آینده افغانستان درانتخابات شرکت گسترده داشته باشند زیرا مشارکت مردم وحضور گسترده شهروندان درپای صندوق های رای، آینده نظام را تضمین میکند.