والی سرپل به شهر رفت و مشکلات مردم را از نزدیک شنید

عبدالقادر آشنا والی سرپل یکجا با شماری از مسوولین ادارات دولتی به شهر رفت و ضمن دیدار با مردم، مشکلات دوکانداران، کسبه کاران و اصناف را از نزدیک استماع کرد.
وی بخاطر آوردن نظم و‌ پاکی داخل شهر و انتقال صنف های کسبه کاران به مکان های مشخص به شاروالی سرپل داد و از باشنده‌گان شهر خواست تا بمنظور آمدن هرچه بهتر نظم در داخل شهر با شهرداری همکاری همه جانبه نمایند.
آشنا به شاروال و مسوولین ادارات ذی ربط هدایت داد، تا بخاطر تجلیل باشکوه از روز ملی بیرق، مکان های مشخص را با رنگ بیرق و لوگوی صدومین سالگرد استرداد استقلال کشور مزین بسازند.