کابل: نشست مشورتی نهادهای امنیتی با بزرګان شهر و ولسوالی‌های کابل تدویر یافت

این نشست که با اشتراک مقامات ارشد امنیتی و ملکی، ولسوالان و بزرګان ولسوالی‌های ۱۴ گانه ولایت کابل تدویر گردیده بود، طی آن ملکان ولسوالی های کابل چالش های امنیتی و راه حل آن که همانا تحکیمات و تجهیزات پوسته های امنیتی، افزایش تشکیلات پولیس ایجاد هماهنگی بهتر میان ولسوال و مسئولین نظامی در ولسوالی های مربوطه و جلوگیری از غصب زمین توسط زورگویان با مقامات ملکی و امنیتی شریک نموده خواهان توجه جدی در مورد شدند.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از سهیم شدن مردم در بخش تأمین امنیت و طرح های امنیتی ابراز خرسندی نموده، افزود: جهت تأمین امنیت شهر و ولسوالی ها مشارکت و همکاری مردم مهم بوده و مردم باید با نیروهای امنیتی و دفاعی همکار باشند.


وی همچنین از اعمار ده ها مکتب در مرکز و لسوالی ها و ۴ شفاخانه ۲۰۰ بستر در چهار نقطه شهر کابل و اعمار ۸ بند کوچک آبی خبر داده ګفت، که با عملی شدن پروژه های متذکره مشکلات و چالش های مردم تا حدی زیادی حل خواهد گردید.
در این نشست خوشحال سعادت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله و قوماندان امنیه کابل در مورد حل چالش ها و راه حل های امنیتی صحبت کردند و از مردم خواستند تا با نیروهای امنیتی همکار باشند.