تمامی مقرری‌ها تا بعد از ختم انتخابات متوقف شد

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، به منظور  انجام  هر  چه بهتر امور  به گونه شفاف و به هدف حفظ مصئونیت وظیفوی، تمامی مقرری‌های جدید و استخدام‌های مربوط به این اداره را تا ختم انتخابات به تعویق انداخت.

بر اساس تصمیم رهبری ادارۀ ارگان‌های محلی،  تا پایان انتخابات ریاست جمهوری،  هیچ‌کس نمی‌تواند در مرکز، ولایات، ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها از بست اول الی بست هشتم تقرر یابد؛ اما اگر کسانی در گذشته شارت لیست شده باشند و یا هم امتحان رقابتی را سپری نموده باشد، امور متباقی مقرری‌اش بعد از انتخابات به پیش خواهد رفت.

بر اساس این تصمیم، ادارات تنها بر اساس نیاز جدی، مشکلات امنیتی، فساد اداری و یا هم از روی بی کفایتی کارکنان میتوانند، بعضی افراد را مقرر و بعضی افراد را از وظایف سبک دوش نمایند.

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی