کار جغل اندازی سرک ولسوالی کنگ ولایت نیمروز آغاز شد

سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز به پیشواز صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، کارهای جغل اندازی سرک مسیر قریه رییس جمعه خان الی ولسوالی کنگ را افتتاح نمود.

والی نیمروز افزود: عمران پروژه های زیر بنایی و ساخت بخشهای انکشافی را برای جامعه الزامی و نیاز مبرم عنوان نموده و حفاظت از آنرا مربوط اهالی منطقه ابراز داشت.

قابل یاد آوری است که سرک مذکور با هزینه شش میلیون و دوصد و پنجاه و سه هزارافغانی با طول ۱۲ کیلومتر و عرض آن ۶ متر میباشد در مدت ۴ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.