پروژه تعمیر اداری ولسوالی خدیر افتتاح گردید

پروژه ساخت تعمیر اداری ولسوالی خدیر، از سوی محمد انور رحمتی والی دایکندی، با حضور رؤسای ادارات دولتی مقام ولایت افتتاح گردید.

والی دایکندی: افتتاح پروژه ساختمان اداری ولسوالی خدیر را به مردم آن ولسوالی تبریک گفته و بر کیفیت کار این پروژه تأکید نموده ابراز داشت: شرکت قراردادی باید مطابق پروپوزل و شرط‌نامه خود عمل نموده و جهت تطبیق هرچه بهتر این پروژه از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

قابل ذکر است پروژه اعمار ساختمان ولسوالی خدیر، از طریق برنامه تحکیم ثبات وزارت شهرسازی، به قیمت بیش از ۲۱ میلیون افغانی تطبیق و به بهره‌ برداری سپرده خواهد شد.