والی بغلان با شماری از فعالین نهادهای جامعه مدنی آن ولایت دیدار نمود

شمار از فعالین نهاد های جامعه مدنی طی نشست با والی بغلان از رشادت ها و قربانی های سربازان قواء مسلح کشور جهت دفاع از تمامیت ارضی حفظ حاکمیت و نوامیس ملی قدردانی نمودند .
آنان در رابطه به اهمیت امنیت در ولایت بغلان و تاثیرات آن به ولایات همجوار نیز صحبت نموده،خواهان توجه اداره محلی و نهاد های امنیتی و دفاعی کشور در عرصه امنیت بغلان شدند .
احمد فرید بسیم والی بغلان از ایفاء نقش فعالین جامعه مدنی که ممثل خوب روابط میان شهروندان با نظام میباشند یاد آور گردیده، از ارایه نظریات آنان جهت توسعه بیشتر حاکمیت نظام قدردانی نمود.
وی خاطر نشان کرد که طرح سازنده هر شهروند برای ادارۀ محلی قابل سمع بوده و همچنان مسولین اداره محلی بغلان درکنار آماده‌گی در برابر تهدیدات دشمنان و گسترش ساحات حاکمیت دولت پیشنهادات مشخص به وزارت های دفاع و داخله کشور نیز شریک ساخته اند.