چشم‎انداز توسعه‌یی ارگانهای محلی در هفته گذشته

اداره مستقل ارگان‌های محلی رسیدن به انکشاف و رشد متوازن اقتصادی و عرضه خدمات از طریق پروسه‌های عادلانه و دموکراتیک را در سطح ولایات، وظیفه خویش می‌داند. از این‌رو، نگاه کوتاه بر چندین برنامه توسعه‌یی که در هفته گذشته صورت گرفته را یاد آورد می‌شویم.
درهفته گذشته مردم دایکندی گواه گشایش و تهداب‌گذاری چندین برنامه توسعه‌یی بودند. نخستین آن گشایش یک باب مکتب در منطقه دوردست گیرو از حومه‌های ولسوالی شهرستان این ولایت بود که سید انور رحمتی والی این ولایت در سفری که به این منطقه داشت لیسه ذکور آشو غولکه را افتتاح و به بهره‌برداری سپرد. البته گفتنی‌ست؛ این لیسه با ظرفیت هشت اتاق درسی و اداری با هزینه بیش از ۱۵ میلیون افغانی از سوی برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده است.
دومین برنامه توسعه‌یی در این ولایت، تهداب‌‌گذاری مکتب نسوان چوچان بود که آقای رحمتی در سفری که به این منطقه داشت مکتب نسوان چوچان را تهداب‌گذاری کرد. این مکتب برای اولین بار در دایکندی به شکل نمونه با ظرفیت ۲۴ اتاق درسی با هزینه ۲۹ میلیون افغانی در سه منزل به‌گونه پخته و اساسی از سوی وزارت معارف تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
سومین برنامه توسعه‌یی در این ولایت در راستای بهبود ورزش و زمینه‎سازی مکان مناسب برای ورزش‌کاران و روزش دوستان بود. والی دایکندی تهداب جمنازیوم ورزشی را به هزینه بیش از یکصدو پنجاه میلیون افغانی که ظرفیت دو هزار نفر را خواهد داشت، گذاشت.
در بخش دین و عبادت نیز کارهای در پیشرو قرار دارد چنانچه والی دایکندی از اعمار مسجد جامع، دو باب انتظارخانه در شفاخانه‌ ولایتی و شفاخانه ولسوالی میرامورو و اعمار یک مرکز اجتماعی و فاتحه‌خوانی که کار آنها در حال جریان است به زودترین فرصت خبرداد.

در ولایت سمنگان نیز در هفته گذشته در راستای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های همگانی گام ارزشمندی گذاشته شد، چنانچه دیده می‌شود نخستین رسانه تصویری خصوصی در شهر ایبک فعالیت نشراتی را اغاز کرد. طی مراسم که به همین منظور راه اندازی شده بود، عبدالطیف ابراهیمی والی سمنگان آغاز به کار نخستین رسانه تصویری تحت نام “تلویزیون رستم” را یک گام نیک در راستای پوشش اخبار و رویدادها در سطح آن ولایت خوانده، ضمن عرض تبریکی به خانواده رسانه‌ها و مردم گفت: آرزو مندیم که با در نظر داشت قانون رسانه‌ها ورعایت اصل بی‌طرفی، توازن را در نظرگرفته در راستای روشن ساختن اذهان مردم با تولید و نشر برنامه‌های موثر و آموزنده مصدر خدمت شود.

ولایت غور از دیگر ولایات کشور است که در هفته گذشته چهار پروژه‌ آب‌رسانی در آن به بهره‌برداری سپرده شده که این پروژه‌ها شامل اعمار ساختمان محافظت چشمه، اعمار دو ساختمان فشارشکن، سه باب ذخیره آهن کانکریت به حجم مجموعی ۵۰ مترمکعب آب، کندن‌کاری و پرکاری مسیر پیپ‌ها و نصب میترها و ۱۰۰ عدد شیردهن خانه‌به‌خانه حفاری ۹ حلقه چاه آب مجهز با نصب پمپ‌های دستی می‌باشند.
گفته می‌شود که هزینه مجموعی این پروژه‌ها بیش از پنچ میلیون بوده که به شمول ده درصد سهم مردم از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستای وزارت احیا و انکشاف دهات و دفتر یونیسف تمویل پرداخت شده است که۴۹۰ خانواده و شاگردان مکاتب به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیداکرده اند.

شاروالی ولایت پنجشیر ساختمان خدمات مراجعین را در محوطه شاروالی این ولایت در هفته گذشته تهداب‌گذاری کرد تا سهولت های بیشتررا برای مراجعین به میان آورد.
شاروال پنجشر آقای محمد ثنا پناه گفته بود که این ساختمان در یک منزل به‌گونه پخته و معیاری در گستره دو صد هفتاد متر مربع زمین و به هزینه نزدیک به چهار میلیون افغانی ساخته می‌شود.
گفته می‌شود در ولایت پنچشیر دو پروژه دیگر نیز به هزینه مجموعی یک میلیون یکصد هزارافغانی که شامل کانکریت‌ریزی سه صد متر سرک در مربوطات ولسوالي اعنابه و نصب زباله دانی‌ها تحت برنامه حکومت‌داری خوب محلی دفتر لوگو با قطع نوار توسط معاون مقام ولایت، افتتاح گردید.

ولایت جوزجان در هفته گذشته بیش از پنج هزار جریب زمین را برای ساخت شهرک ترکستان سبز تصفیه نموده است به گفته لطف الله عزیزی والی جوزجان، این شهرک برای بیجاشدگان ولسوالی‌های ولایت جوزجان، ولایات همجوار، معلمین، ورثه شهدا و معلولین و سایر مستحقین که بدون سرپناه هستند ساخته و توزیع خواهد شد.
گفته می‌شود، در این شهرک، شفاخانه، مکتب، مسجد، کودکستان با سایر ضروریات آن ساخته خواهند شد که با توزیع نمرات رهایشی آن بیجاشدگان مسکن گزین و مشکلات آنها مرفوع خواهند گردید.

هفته که گذشت در کابل نیز کار ساخت و ساز سرک ساحه کمپنی الی بازار درانی ولایت میدان وردگ آغاز گردید پروژه متذکره که در آن ساخت سرک، پل و پلچک می‌باشد از ساحه کمپنی ولایت کابل آغاز و الی بازار درانی ولایت میدان وردک ادامه پیدا می‌کند.
گفته می‌شود، با آغاز کار این سرک فرصت‌های کاری برای تعدادی از باشندگان فراهم شده و همچنان سهولت‌های ترانسپورتی نیز فراهم می‍‌گردد. قابل ذکر است که این پروزه به ارزش ۱,۶۴۶,۳۵۵,۵۵۴ افغاني، در مدت ۳۶ ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد، که به تعداد ۱۷۰۸۶۰۰ نفر از آن مستفید می‌گردد.
این برنامه ها در یک هفته گذشته انجام شده است که برنامه‌های توسعه‌یی و عمرانی در سطح کشور ادامه داشته که در هفته پیش‌رو شاهد آن خواهیم بود.

محب الله بهروز