کمپاین اهدای خون به سربازان قوای مسلح کشور در بغلان راه اندازی ګردید

‌عبدالقدیم نیازی معاون والی بغلان با جمع از کارمندان‌ مقام ‌ولایت جهت اهدای خون به آنعده سربازان دلیر قوای دفاعی وامنیتی کشور که در دفاع از تمامیت ارضی و حفظ نوامیس کشور مجروح شده بودند و جهت معالجه بهتر به خون نیاز داشتند به شفاه خانه ملکی آن‌ولایت رفته و به آنان خون اهداء نمودند.
در این میان احمد فرید بسیم والی بغلان از شهروندان آن ولایت خواست، تا در همچو کمپاین‌ها فعالانه اشتراک ورزیده و برای حفظ جان سربازان دلیر و قهرمان نیرو‌های امنیتی و‌ دفاعی کشور خون اهدا نمایند .