آلمان بر دوام همکاری‌هایش در راستای انکشاف و بازسازی سمنگان متعهد است

طی دیدار که عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان با فلوریان سمیتمنز نماینده وزارت فدرال آلمان داشت، هر دو جانب روی همکاری‌های اقتصادی و انکشافی کشور آلمان در شمال بحث و تبادل نظر کردند.
ابراهیمی از دوستی دیرینه و روابط حسنه کشور دوست آلمان با افغانستان به نیکی یاد آوری نموده، از مساعدت های همیشه‌گی دولت آلمان در عرصه های مختلف با آن ولایت نیز سپاس گزاری کرد.
وی هم‌چنان گفت: بستر بازسازی و انکشاف در ولایت سمنگان فراهم بوده و آرزو مندیم که کشور المان طبق معمول در راستای انکشاف به‌ویژه دربخش فراهم نمودن مشکلات آب آشامیدنی صحی و زراعتی، اسفالت جاده ها و پروژه های زیر بنایی توجه و همکاری لازم نماید.
در مقابل فلوریان سمیتنز از مدیریت سالم و هماهنگی بهتر هیئت رهبری ولایت سمنگان ‌به‌ویژه در راستای تامین امنیت قدردانی نموده پیرامون حمایت مداوم شان در پیوند به تطبیق پروژه های زیربنای و حفظ روابط حسنه وعده سپرد.